Αντικείμενο Εργασιών

Η H.C.S. ως μια σύγχρονη εταιρεία στην Ελληνική Αγορά, δύναται να παρέχει τα κάτωθι:

>  Επιτήρηση ή/και φύλαξη κινητών ή/και ακίνητων περιουσιακών αγαθών, εγκαταστάσεων.

>  Προστασία φυσικών προσώπων, εποχούμενες συνοδείες προσώπων, στατικές και περιπολούσες φυλάξεις, με ειδικό σύγχρονο εξοπλισμό και με κατάλληλα εκπαιδευμένους φύλακες, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με επιστημονικό τρόπο με την βοήθεια ειδικού ψυχολόγου.

>  Ασφαλή μεταφορά, με ειδικά διασκευασμένα, τεθωρακισμένα οχήματα, χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων.

>  Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών, αθλητικών και άλλων δράσεων και εκδηλώσεων ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα.

>  Συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης.

>  Συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνησή τους.

>  Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των παραπάνω περιπτώσεων.

>  Εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού.

>  Εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Κέντρων Λήψης και Ελέγχου Συστημάτων ασφαλείας, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού και εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, πυρός κλπ.

>  Παροχή υπηρεσιών γεωεντοπισμού.

>  Υπηρεσίες Τεχνικού Τμήματος με εξειδικευμένο προσωπικό.

>  Υπηρεσίες ειδικού τμήματος «HCS MARITIME DIVISION» για τον Ναυτιλιακό τομέα.

>  Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε θέματα όπως ο σχεδιασμός, οργάνωση και λειτουργία παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης.

>  Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας.

Υπηρεσίες Στατικής Φύλαξης

Με κατάλληλα εκπαιδευμένους φύλακες οι οποίοι έχουν επιλεγεί με επιστημονικό τρόπο, με την βοήθεια ειδικού ψυχολόγου για την επιτήρηση χώρων.
Όλο το προσωπικό ασφαλείας είναι εκπαιδευμένο στην
έγκαιρη πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων, αλλά και στην άμεση αντιμετώπιση αυτών.

Υπηρεσίες Φύλαξης περιπολίας με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτες (patrol)

Οι κινητές αυτές μονάδες ελέγχουν ειδικά σημεία στον εκάστοτε περιβάλλοντα χώρο πλησίον του στόχου, εντοπίζοντας εγκαίρως μια ένδειξη πιθανής απειλής, η οποία ευρίσκεται είτε στο προπαρασκευαστικό, είτε στο τελικό στάδιο.