Γιατί να μας επιλέξετε;

Οι μηχανικοί της εταιρείας μας έχουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας αλλά και στις υψηλές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες που δημιουργούνται σε μια εγκατάσταση.
Σε συνδυασμό με την εξειδίκευση στα συστήματα ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας, είναι σε θέση να σας παρέχουν μια ολοκληρωμένη πρόταση για την θωράκιση της περιουσίας σας.

Σε τι διαφέρουμε:

Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα.
Πολλές φορές απαιτείται η παρουσία διαφορετικών εγκαταστατών για την υλοποίηση ενός έργου ή την επίλυση ενός τεχνικού προβλήματος καθώς επίσης και η δαπάνη πολλών συμβολαίων συντήρησης και εργασιών.
Η εταιρεία μας, αναλαμβάνοντας κάθε είδους εγκατάσταση και συντήρηση στα συστήματα ασφαλείας, σας εξασφαλίζει ότι ένα και μόνο συνεργείο θα είναι υπεύθυνο για όλα τα συστήματα ασφαλείας σας.

Ασφάλεια

Η Ασφάλεια είναι μια μορφή διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιείται για να προστατεύσει ενάντια στον κίνδυνο πιθανών οικονομικών απωλειών αλλά και της ανθρώπινης ζωής.

Γιατί θα πρέπει να εγκαταστήσετε;

> Προστασία της περιουσίας, της οικείας και της επιχείρησή σας
> Προστασία και παρακολούθηση του προσωπικού σας
> Πρόληψη και αποτροπή παράνομων ενεργειών
> Καταγραφή εικόνας για αποδεικτικό στοιχείο
> Προστασία έναντι των απαιτήσεων αστικής ευθύνης
> Πρόληψη και αποτροπή παράνομων ενεργειών
> Παρακολούθηση του χώρου εξ αποστάσεως μέσω PC, tablet ή smartphone

Συστήματα Ασφαλείας

> Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
> Συναγερμός
> Πυρανίχνευση
> Έλεγχος Πρόσβασης
> Αυτόματες Μπάρες
> Τουρνικέ
> Ωρομέτρηση Προσωπικού
> Συσκευές ελέγχου φύλακα (Patrol)
> Οικίσκοι
> Μεγαφωνικό σύστημα
X-RAY και μεταλλικές πύλες

Μελέτη συστημάτων ασφαλείας

Κάθε σύστημα ασφαλείας σχεδιάζεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.
Βασικός παράγοντας όμως είναι το κάθε σύστημα να διαθέτει τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να δίνει την δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης.
Για αυτό το λόγο πολύ σημαντικός παράγοντας στον σχεδιασμό του κάθε συστήματος, είναι να πραγματοποιηθεί μια σωστή μελέτη, καθώς επίσης και η σωστή μεθοδολογία υλοποίησης.

Η μελέτη περιλαμβάνει

> Τον καθορισμό των κανόνων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την ορθή χρήση του συστήματος
> Τον προσδιορισμό των χρηστών και των ρόλων τους
> Την περιγραφή των δικαιωμάτων τους στο σύστημα
> Την ορθή χρήση των συστημάτων
> Τις περιπτώσεις παραβίασης
> Τα μέτρα αντιμετώπισης των παραβιάσεων
> Την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ασφαλείας που θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης σε περίπτωση κάποιας καταστροφής καθώς και ένα πλάνο διαχείρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων.
> Τους κύκλους ασφαλείας και την εγκατάσταση συστημάτων τα οποία να διαθέτουν μελλοντική επέκταση
> Την αξιοπιστία των υλικών
> Την πιστοποίηση του εγκαταστάτη
> Την συστηματική συντήρηση του συστήματος

Μεθολογία υλοποίησης

Φάση 1: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης
Φάση 2: Ανάλυση επικινδυνότητας
Φάση 3: Πολιτική ασφάλειας
Φάση 4: Καθορισμός μέτρων ασφαλείας
Φάση 5: Σχέδιο έκτακτης ανάγκης