Η προσέγγισή μας για το προσωπικό ασφαλείας μας ως επαγγελματίες στο κλάδο της ασφαλείας.

Στην HCS δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην σωστή επιλογή του προσωπικού ασφαλείας και εφαρμόζεται πρωτοποριακά μια αυστηρή επιστημονική διαδικασία αρχικής επιλογής του προσωπικού της, με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων, προκειμένου να επιλεγούν οι καλύτεροι υποψήφιοι που θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κάθε εργασίας που κάθε φορά τους ανατίθεται.

Επιθυμούμε οι διαδικασίες προσλήψεων  που εφαρμόζουμε, να μας  εξασφαλίζουν ότι διαθέτουμε τα  πιο ικανά στελέχη, προκειμένου να προσφέρουν τις άριστες υπηρεσίες τους στους εργοδότες μας.

Αυτά τα στελέχη θα  είναι ανελλιπώς κοντά τους,  στις οικίες τους, στις εγκαταστάσεις τους και στην περιουσία τους και θα φυλάσσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,  την ζωή, την περιουσία και την προσωπικότητα αυτών που μας εμπιστεύθηκαν.

Για τον λόγο αυτό, στην αρχική βασική εκπαίδευση που πραγματοποιείται, αναπτύσσονται όλες οι ικανότητές τους και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο πρωτόκολλο επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Προτεραιότητά μας είναι, η ύπαρξη συνεχούς δια βίου  εκπαίδευσης,  μέσω πολλών εξειδικευμένων σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας, από τους άριστα επιστημονικά καταρτισμένους καθηγητές στα θέματα ασφαλείας, όπου αναπτύσσονται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι που εφαρμόζονται διεθνώς.

Η επιστημονική επιλογή και η συνεχής  εκπαίδευση του προσωπικού μας, σε συνδυασμό με τις πλέον εξειδικευμένες και σύγχρονες  διαδικασίες ασφαλείας και εποπτείας, και  σε συνδυασμό με την τήρηση των προτύπων ISO 9001 του εκάστου προστατευόμενου χώρου, εξασφαλίζουν στον μέγιστο βαθμό τις απαιτήσεις των εργοδοτών μας.

Ο επαγγελματισμός και η ακεραιότητα, σε συνάρτηση με την ομαδική συνεργασία και ευγένεια, αποτελούν τα κυρίαρχα στοιχεία, που χαρακτηρίζουν το προσωπικό ασφαλείας μας.