Από τη στεριά στο Θαλάσσιο περιβάλλον

Η HCS το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει στραφεί προς την παροχή ιδιωτικής ασφάλειας στον ναυτιλιακό κλάδο, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις στο σύνολο όλων των αναγκών μιας Ναυτιλιακής επιχείρησης.

Οι Στρατηγικές Συνεργασίες που καταφέρνουμε με τους καλύτερους επαγγελματίες του κλάδου, θα καλύπτουν καθολικά τις ανάγκες ασφαλείας κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

H ΗCS προσφέρει

Υπηρεσίες Στατικής Φύλαξης, με κατάλληλα εκπαιδευμένους φύλακες οι οποίοι έχουν επιλεγεί με επιστημονικό τρόπο με την βοήθεια ειδικού ψυχολόγου, για την επιτήρηση χώρων. Όλο το προσωπικό ασφαλείας είναι εκπαιδευμένο στην έγκαιρη πρόληψη επικινδύνων καταστάσεων αλλά και στην άμεση αντιμετώπιση αυτών.

Υπηρεσίες Φύλαξης – Περιπολίας Με Αυτοκίνητο ή και Μοτοσικλέτες (Patrol) με ειδικό σύγχρονο εξοπλισμό. Οι κινητές αυτές μονάδες ελέγχουν ειδικά σημεία στον εκάστοτε περιβάλλοντα χώρο πλησίον του στόχου, εντοπίζοντας εγκαίρως μια ένδειξη πιθανής απειλής η οποία ευρίσκεται είτε στο προπαρασκευαστικό είτε στο τελικό στάδιο.

Οργάνωση ομάδας ασφαλείας και μέτρων ασφάλειας εταιρειών,
εταιρειών, με επιστημονική επιλογή των ανδρών ασφαλείας με παροχή βασικής και προχωρημένης εκπαίδευσης, την παρακολούθηση της εφαρμογής των ενδεικνυόμενων μέτρων σύμφωνα με την εκπαίδευση και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου.

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης με εκπαίδευση που απαιτείται από τις ολοένα και πιο εξελιγμένες ανάγκες της θαλάσσιας Ασφάλειας και είναι σύμφωνα με τα πρότυπα του IMO, ενδεικτικά:
• Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης ναυτικών σε θέματα ασφαλείας
• Εκπαίδευση ασφαλείας για ναυτικούς με καθορισμένα καθήκοντα ασφαλείας
• Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης ασφαλείας προσωπικού λιμενικής εγκατάστασης
• Διαχείριση κρίσεων και ανθρώπινης συμπεριφοράς ασφάλεια επιβατών, φορτίου, κύτους
• Αντιμετώπιση πλήθους, ασφάλεια επιβατών και άμεση παροχή υπηρεσιών στους χώρους επιβατών

Διοργάνωση σεμιναρίων με ειδικευμένους κορυφαίους εισηγητές, καθηγητές Πανεπιστημίου και Διευθυντές Ασφαλείας μεγάλων Εταιρειών και Ομίλων, προκειμένου να μεταδώσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους εκπαιδευόμενους, για τις συνεχείς και μεταβαλλόμενες νέες εξελίξεις στην αντιμετώπιση τρομοκρατικής ή εγκληματικής απειλής.

Παρουσιάσεις σε Διοικητικά Στελέχη Ανάλυση Επικινδυνότητας, Ανάλυση Απειλής και Υπολογισμό του Κινδύνου ανάλογα με το εκάστοτε περιβάλλον
(Risk Analysis, Threat Assessment).

Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση, και Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας. Οι Μηχανικοί της HCS έχουν μεγάλη εμπειρία στον ISPS αλλά και στις υψηλές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες που δημιουργούνται σε μια τεχνική εγκατάσταση πλοίου ή λιμένα. Σε συνδυασμό με την εξειδίκευση στα συστήματα ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας, είναι σε θέση να σας παρέχουν μια ολοκληρωμένη πρόταση για την θωράκιση του πλοίου ή και κάθε άλλης δικής σας εγκατάστασης. Για την επίλυση κάθε τεχνικού προβλήματος, στα συστήματα ασφαλείας, εξασφαλίζετε ότι ένα και μόνο συνεργείο θα είναι υπεύθυνο για όλα τα συστήματα ασφαλείας σας.

Η HCS, αποτελεί πλέον μια εταιρεία που έχει ενοποιήσει όλες τις υπηρεσίες ασφάλειας που έχει ανάγκη κάθε σύγχρονη επιχείρηση – οργανισμός.

Κάθε Ναυτιλιακή εταιρεία σήμερα, αναγκάζεται να έχει διαφορετικούς συνεργάτες για καλύψει τις ανάγκες της για ασφάλεια, όπου ξεχωριστά ο κάθε συνεργάτης καλείται να αναλάβει κάποιο τμήμα της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, να μην υπάρχει άμεση συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών εταιρειών και πιθανώς να ζημιώνεται η επιχείρηση.

Η HCS και οι Συνεργάτες της είναι σε θέση να αναλαμβάνει
και να παρέχει ενοποιημένες υπηρεσίες διασφαλίζοντας την Ποιότητα
αυτών, μέσω των πιο καταξιωμένων επαγγελματιών, που συνεργάζεται
για τον σκοπό αυτό.

Νέες Υπηρεσίες

> Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Διαχείριση Ασφάλειας
> Ομάδες Ασφαλείας Πλοίου σε περιοχές Υψηλού Κινδύνου
> Υπηρεσία Συνόδων Ασφαλείας σε περιοχές Υψηλού Κινδύνου
> Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε επιβατηγά πλοία και κρουαζιερόπλοια
> Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη αναψυχής
> Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ασφαλείας & προστασίας
> Εκτίμηση Κινδύνων Ταξιδίου (Πλοίων – Πληρωμάτων – Στελεχών)
> Υπηρεσίες Πληροφοριών για περιοχές Υψηλού Κινδύνου
> Προστασία Λιμενικών Εγκαταστάσεων
> Παροχή εξοπλισμού ασφαλείας σε πλοία, λιμενικές εγκαταστάσεις και οργανισμούς
> Εκπαιδεύσεις Ναυτικής Ασφάλειας