ΕΚΕΠΙΣ, Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα – «Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Ασφάλειας»
Κατεβάστε σε μορφή .pdf