Η Hellenic Center of Security S.A.

είναι Ανώνυμος Εταιρεία Ελληνικών συμφερόντων και η έδρα της στεγάζεται στο Δήμο Νέου Ηρακλείου Αττικής, επί της Λεωφόρου Ηρακλείου 398Α & Χρυσανθέμων σε νεοδόμητο και υπερπολυτελές κτίριο τριών ορόφων, καταλαμβάνοντας δύο από αυτούς (2ο & 3ο) συνολικού εμβαδού 320m2.

Η HCS κατέχει την υπ’ αριθμό  3015/39/60/2667 – ε’  Άδεια Λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α. (Ιδιωτική Επιχείρηση Υπηρεσιών Ασφαλείας).

Αντικείμενο Εργασιών:

Ενδεικτικά αναφέρονται οι μερικές από τις παρεχόμενες προς τρίτους υπηρεσίες:

> Επιτήρηση ή/και φύλαξη κινητών ή/και ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, στατικές και περιπολούσες φυλάξεις.

> Προστασία φυσικών προσώπων, εποχούμενες και πεζές συνοδείες προσώπων

> Αγορά και διάθεση ή εκμίσθωση θωρακισμένων οχημάτων, μετά ή άνευ προσωπικού. Ασφαλή μεταφορά, με ειδικά διασκευασμένα, τεθωρακισμένα οχήματα, χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολυτίμων αντικειμένων.

> Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών, αθλητικών και άλλων δράσεων και εκδηλώσεων ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα.

> Έλεγχος ασφαλείας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου, τροφοδοσίας και ταχυδρομικού υλικού.

> Εισαγωγή, μεταφορά, αγορά και κατοχή πυροβόλων όπλων (περιστρόφων ή πιστολών), μετά από άδεια που χορηγείται από την αρμόδια αστυνομική αρχή σύμφωνα με την Υ.Α. 1016/109/121−ιβ (ΦΕΚ Β 1510/23.07.2009).

> Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία σύμφωνα με το Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ Α 63/12).

> Ενασχόληση με μελέτες αξιολόγησης ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων έναντι ενδεχομένων κινδύνων.

> Συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης.

> Συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνησή τους.

> Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των παραπάνω περιπτώσεων.

> Εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα.

> Εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση κέντρων λήψης και ελέγχου συστημάτων ασφαλείας, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού και εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, πυρός κλπ.

> Παροχή υπηρεσιών γεωεντοπισμού.

> Παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή σιδηρουργικών και δομικών έργων για την ασφάλεια εγκαταστάσεων και κτιρίων.

> Παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης δορυφορικών συστημάτων.

> Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και καθαρισμού χώρων και εγκαταστάσεων.

> Οργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών κοινωνικών εκδηλώσεων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους καθώς και παροχή κάθε είδους υπηρεσίας συναφούς με αυτές.

> Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης εγγράφων, καταστροφής εγγράφων, αρχείων, φακέλων κλπ.

> Εισαγωγή, αντιπροσώπευση, εμπορία, διάθεση, εγκατάσταση και παρακολούθηση κάθε είδους ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων προστασίας.

> Εισαγωγή, αντιπροσώπευση, εμπορία, διάθεση και εκμίσθωση πυροσβεστικών οχημάτων, ασθενοφόρων και οχημάτων ειδικών χρήσεων.

> Εμπορία, προμήθεια, πώληση, εγκατάσταση και συντήρηση: ηλεκτρονικών συσκευών ανίχνευσης αλκοόλ (Αλκοολομέτρων), συσκευών ραντάρ ελέγχου ταχύτητας οχημάτων, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, σταθερών και φορητών οργάνων μέτρησης, εξοπλισμού και λογισμικού γεωεντοπισμού, εξοπλισμού και λογισμικού συλλογής, μετάδοσης και επεξεργασίας ηλεκτρικών σημάτων και δεδομένων.

> Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εργασιακών χώρων, κτιριακών, λιμενικών, αεροπορικών, σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης οχημάτων, εμπορικών κέντρων, αιγιαλών, γηπέδων, χώρων συναθροίσεων κοινού, κλπ.

> Παροχή υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, αλλά και οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων και εργαστηρίων και διαμόρφωση χώρων για το σκοπό αυτό.

> Παροχή υπηρεσιών σχετικών με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση εκπαιδευτηρίων, εργαστηρίων, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (Κε.Δι.Βι.Μ1) και κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, αλλά και οπουδήποτε αλλού, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επί των ειδικοτήτων των ανωτέρω δραστηριοτήτων.