Η αποστολή μας είναι:

> Να εξασφαλίζουμε το ανώτερο δυνατό επίπεδο ασφαλείας και υποστήριξης των εργοδοτών μας.

> Να γίνουμε οι πολύτιμοι συνεργάτες των εργοδοτών μας.

> Να αναγνωρίζουμε και να ανταμείβουμε την προσπάθεια των συνεργατών μας και να ενδιαφερόμαστε για τα προσωπικά τους προβλήματα, εξασφαλίζοντας τους παράλληλα κίνητρα και άριστη προοπτική εργασίας, σε ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον με ηθικές αξίες.

> Να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Οι αξίες μας:

Στην εταιρία μας (Η. C. S.)  μας καθοδηγούν  οι αξίες μας που εφαρμόσαμε και εφαρμόζουμε  με πίστη και αφοσίωση τόσα χρόνια κοντά στους εργοδότες μας,  οι οποίοι  μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους, αξίες  που καθορίζουν τον τρόπο που εργαζόμαστε κάθε μέρα και οι οποίες μας οδηγούν σε μια συνεχώς ανοδική πορεία προς την  τελική επιτυχία.

Συμπεριφορά: Συμπεριφερόμαστε με αταλάντευτη ηθική ακεραιότητα, και τηρούμε τις δεσμεύσεις μας.

Ο στόχος μας: Επιδιώκουμε με πάθος να είμαστε πρωτοπόροι  στον κλάδο μας, διατηρώντας έτσι το συγκριτικό πλεονέκτημα.

Εκπαίδευση: Θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι εκπαιδευόμαστε συνεχώς και μέσα από την συγκροτημένη και αδιάκοπη εκπαίδευση και επιμόρφωση, οδηγούμαστε  στην κορυφή του επαγγέλματός  μας.

Πιστεύουμε στις ικανότητες των συνεργατών μας, πιστεύουμε σε ένα καλύτερο αύριο για όλους μας: Φροντίζουμε για αυτούς, επενδύουμε σε αυτούς αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους, προσφέροντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους μας.

Λειτουργούμε ομαδικά: Μέσα από την άριστα οργανωμένη  και επιτυχημένη συνεργασία των μελών της ομάδας ασφαλείας της εταιρείας και των πρωτοπόρων προσεγγίσεων, επιτυγχάνουμε τους στόχους που έχουμε οραματιστεί.

Αντικειμενικός μας σκοπός είναι να αποκτήσουμε με την άριστη συμπεριφορά μας, τις σύγχρονες γνώσεις μας και την κατάλληλη εφαρμογή των αρχών ασφαλείας, την εμπιστοσύνη των εργοδοτών μας : Οι εργοδότες μας, οι οποίοι  μας τίμησαν και μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και μας ανέθεσαν  την ασφάλειά τους σε μας, βρίσκονται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε κάθε στιγμή.